TalentenKracht

TalentenKracht Groningen voor het onderwijs

TalentenKracht is een landelijk project over het talent van jonge kinderen voor wetenschap en technologie, waar zeven Nederlandse en Belgische universiteiten en tal van samenwerkingspartners aan hebben gewerkt. Wij doen onderzoek naar talenten van kinderen op het gebied van wetenschap- en technologie, en naar talenten van leerkrachten om kinderen uit te dagen. Het gaat dan over de ‘denk’-vaardigheden van kinderen, en hoe leerkrachten deze kunnen stimuleren. Deze zijn van belang bij w&t-onderwijs maar ook bij andere kennisdomeinen. De informatie die je op deze website aantreft is het resultaat van tien jaar TalentenKracht-onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

www.talentenkrachtgroningen.nl

 

foto: talentenkrachtgroningen.nl

Over talent
Wat bedoelen we als we het hebben over ‘talentvol gedrag’? Hebben we het dan alleen over excellent presterende leerlingen, of bedoelen we er alle leerlingen mee? Heeft iedereen talent?

Het gaat om talent van kinderen op het gebied van wetenschap en technologie, die ook relevant is voor andere kennisdomeinen. Ook gaat het over het talent van volwassenen, bijvoorbeeld het talent om te onderwijzen.

Maar wat is talent? Je kunt hierover verschillende ideeën hebben. Wij vatten talent op als iets dat in ontwikkeling is. Met andere woorden, talent is het potentieel van het kind om zich te ontwikkelen tot een bepaalde mate van excellentie in een bepaald domein. Het gaat dan om excellentie in vergelijking met leeftijdsgenoten of in vergelijking met jezelf op een eerder tijdstip.

Dit potentieel is te zien in het gedrag van de leerling in de klas. Dit noemen we talentvol gedrag.

Hoe ziet talentvol gedrag eruit?

Een leerling die talentvol gedrag laat zien uit dit in

  • nieuwsgierigheid
  • enthousiasme
  • exploratie
  • verwondering
  • (kritisch) nadenken
  • probleem oplossen
  • redeneren
  • verbanden leggen

Met andere woorden: het kind dat talentvol gedrag laat zien is aan het denken (cognitief), maar laat dit ook zien in zijn/ haar emoties en motivatie voor het onderwerp.

We gaan er hierbij van uit dat talent ontluikt en zich ontwikkelt uit de interacties tussen het kind en de thuis- en schoolomgeving. Het kind en omgeving zijn niet onafhankelijk van elkaar, maar creëren elkaar.

Voor wie
Deze website is bedoeld voor (a.s.) leerkrachten, trainers, pabo-docenten en andere geïnteresseerden die meer willen weten over het stimuleren van wetenschap- en technologietalenten van kinderen. Je vindt hier informatie over onze visie op talent, tips en adviezen over de toepassing in de onderwijspraktijk en handige materialen die je in de klas kunt gebruiken.

Lees verder op: talentenkrachtgroningen.nl

Talentenkracht e-learning platform
In dit e-learning platform leer je een eigen antwoord te vinden op vragen m.b.t. de ontwikkeling van de talenten van je leerlingen. In een combinatie van theorielessen en praktijkcoaching vanuit TalentenKrachtonderzoek krijg je vaardigheden aangereikt die je eenvoudig kan toepassen in je lessen. De lessen neem je zelfstandig online door, de coaching vindt ook online plaats. Bekijk de flyer TK E-learning of neem contact op met Lisette Schrage.

Deelnemende organisaties