TalentenKracht Groningen

Wat is talent en hoe kun je de talenten van de kinderen in jouw klas stimuleren? Welke vragen kun je stellen om kinderen nieuwsgierig en betrokken te maken? TalentenKracht Groningen biedt leerkrachten tools om kinderen op een talentstimulerende manier te benaderen.

Op de website van TalentenKracht Groningen vind je uitleg over de visie en hoe je de TalentenKrachtwerkwijze kunt toepassen in de klas.

Heb je behoefte aan gerichte begeleiding? Dan is er het e-learning platform. Met behulp van een online coach leer je een eigen antwoord te vinden op vragen m.b.t. de ontwikkeling van de talenten van je leerlingen. In een combinatie van theorielessen en praktijkcoaching vanuit TalentenKrachtonderzoek krijg je vaardigheden aangereikt die je eenvoudig kan toepassen in je lessen. De lessen neem je zelfstandig online door, de coaching vindt ook online plaats.
Bekijk de flyer TK E-learning of neem contact op met Lisette Schrage.