Sugar City

Sugar City

Een stad van suiker bouwen om spelenderwijs in aanraking te komen met techniekonderwijs. Pabo-studenten van Stenden in Emmen leren 150 basisscholieren met het project ‘Sugar City’ de fascinatie van meetkunde en andere bèta-disciplines.

 

Studenten van de Stenden Hogeschool in Emmen ontwerpen een krachtige leeromgeving waarmee ze vervolgens aan de slag gaan in hun stageklas. Zo ontstond voor het vakgebied rekenen het project ‘Sugar City’.

Maak rekenen betekenisvol

De studenten uit Emmen verzorgen een rekenochtend die jonge leerlingen in aanraking brengt met Wetenschap en Techniek. Het leerbedrijf van de Techniek-opleidingen Stenden My Concept wordt speciaal voor die dag omgetoverd in een suikerlaboratorium ‘Sugar City’.

Het project ‘Sugar City’ maakt rekenen betekenisvol door de integratie met andere vakgebieden en situaties uit het dagelijks leven van de leerlingen. Zo wordt rekenen leuk en spannend. Er zijn verschillende verhaallijnen volgens deze methode uit te werken. In het geval van ‘Sugar City’ is dit een verhaallijn rond het opbouwen van een suikerstad waarin de basisschoolleerlingen worden uitgedaagd om de gefingeerde problemen waar deze stad mee te maken krijgt op te lossen. In het suikerlaboratorium krijgen de leerlingen te maken met natuurkundige concepten als mengvormen, smeltpunten en snelheid.

Suikerklontjes en poedersuiker

Tijdens het bouwen van ‘Sugar City’ zullen de leerlingen voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen waarbij hun creativiteit en technische kennis steeds op de proef wordt gesteld. Uiteindelijk moet stap voor stap een stad verrijzen, gemaakt van suikerklontjes en poedersuiker als lijm.

Met het project ‘Sugar City’ wordt aandacht besteed aan het huidige tekort aan technisch personeel en interesse in technische beroepen, dat momenteel hoog op de politieke agenda staat. Gepleit wordt voor meer aandacht voor Techniek en Wetenschap op de basisscholen en dat de Pabo de aankomende leerkrachten daar op voorbereidt. Dit met als doel dat scholieren later sneller bètavakken kiezen.

 

Deelnemende organisaties