Project POVO – kansrijke samenwerking tussen basisscholen en voortgezet onderwijs

Een doorlopende leerlijn techniek creëren van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, die voldoet aan de eisen van Techniekpact 2020. En kinderen enthousiast maken voor techniek, door ze zo veel mogelijk facetten van techniek te laten beleven en ervaren. Hoe doe je dat?

Opstartfase
RSG Wolfsbos ging met basisscholen uit de omgeving en Bètapunt Noord om tafel om op bovenstaande vraag een antwoord te vinden. De leerlijn Techniek Talent en Energie (TTE) bleek geschikt als schakel tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze techniekleerlijn is gemaakt voor leerlingen van groep 1 t/m groep 8. De lessen prikkelen de nieuwsgierigheid, stimuleren eigen inbreng van de kinderen en heeft als onderliggende basis de uitgangspunten van Talentenkracht. Energie is het onderwerp dat in alle lessen op één of andere manier verwerkt is.

Training voor leerkrachten
Zowel de leerkrachten van de basisscholen, als de docenten van RSG Wolfsbos volgden een training waarin ze leerden hoe ze met de leerlijn in de klas kunnen werken. De docenten uit het VO bedachten manieren om de leerlijn TTE aan te laten sluiten op hun eigen leerlijn techniek die gebruikt wordt in de onderbouw van het VO. Waar nodig pasten zij lessen aan, of voegden zij lessen in. Om de aansluiting compleet te maken ontwikkelden de docenten van het VO techniekworkshops voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8. De basisschoolleerlingen volgden deze workshops in het technieklokaal van RSG Wolfsbos. De resultaten waren positief: enthousiaste leerlingen en een betere communicatie en afstemming van het techniekaanbod tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Verschillende uitwerkingen van het project
Het POVO-project is in 2015 van start gegaan. Inmiddels draait het op vijf plaatsen in de provincies Groningen en Drenthe. Elk project heeft zijn eigen dynamiek en specifieke lokale invulling.

Uithuizen: Het Hogelandcollege gebruikt het windenergiepark van de Eemshaven in hun workshop. Basisscholen in Uithuizen, Wehe den Hoorn en Warffum doen mee.

Groningen: VO-scholen Kammerlingh Onnes en Leon van Gelder ontwikkelen beide techniekworkshops, zodat de basisschoolleerlingen op twee verschillende scholen voor voortgezet onderwijs komen. Basisscholen in de stad Groningen doen mee.

Assen: CS Vincent van Gogh gebruikt de elektrische energie als uitgangspunt voor hun workshops. De leerlingen leren technieken zoals solderen en zagen met behulp van machines. Zij worden daarbij begeleid door leerlingen van CS Vincent van Gogh. Basisscholen uit Assen doen mee.

Emmen: Het Esdalcollege ontwikkelde een carrousel van techniekopdrachten. Basisschoolleerlingen komen meerdere keren op het Esdalcollege. Basisscholen uit Emmen doen mee.

Hoogeveen: RSG Wolfsbos biedt zes workshops aan, die samen de gehele breedte van de techniek beslaan. De kinderen van groep 7 en 8 leren omgaan met gereedschap, doen onderzoek en leren ontwerpen met de 3D printer. Basisscholen in en rond Hoogeveen én Midden-Drenthe doen mee.

Ook op andere plaatsen in de provincies ontstaan samenwerkingsinitiatieven tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Ook in Delfzijl (Eemsdeltacollege), Meppel (Stad en Esch college), Coevorden (de Nieuwe Veste), Leek (RSG de Borgen), Veendam (Winkler Prins) zijn goede voorbeelden te vinden van samenwerking tussen VO en PO.

Bijdrage aan brede samenwerking tussen po en vo
Het POVO-project eindigt officieel in mei 2017. Dit betekent niet dat de samenwerking tussen de scholen stopt. Het is de bedoeling dat dit project bijdraagt aan een bredere samenwerking tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Nu de samenwerking tussen scholen vorm heeft gekregen is de volgende stap een nauwere samenwerking met bedrijven in de regio. Nu zijn er in veel plaatsen al initiatieven in de vorm van Dag van de techniek, Technics4U en bedrijfsbezoeken, maar hier kan meer structuur in aangebracht worden.

Wie meer wil weten over dit POVO project of wie samenwerking zoekt met een school voor voortgezet onderwijs of een basisschool in de buurt, kan contact opnemen met Petra Hummel, Projectleider POVO: p.hummel@betapuntnoord.nl.