De missie van Primenius is om kwalitatief hoogwaardig, toetsbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding te verzorgen voor leerlingen in het primair onderwijs, op basis van de Katholieke identiteit. De directie en leerkrachten van 32 basisscholen in Groningen en Drenthe hebben samen met de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de vorming van kinderen in de volle breedte van het menszijn. Binnen de stichting staan kinderen centraal en gaat het om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociale en maatschappelijke leven.

De komende jaren ontstaat er een groot tekort aan technici. Op dit moment kiezen te weinig jongeren voor de sector techniek. Techniek is tastbaar en hoort bij ons dagelijks leven. Door kinderen bewust techniek te laten ervaren kunnen ze later beter kiezen wat ze willen worden.

Techniek is bij veel kinderen geliefd. Niets doen met dit enthousiasme zou zonde zijn. Primenius ziet het als een uitdaging meer kinderen te inspireren voor een carrière in de techniek door de introductie van vernieuwende en aansprekende vormen van technisch onderwijs.