Ouders en W&T-talent

Ouders en W&T-talent

Wat leren kinderen eigenlijk tijdens wetenschap en technieklessen op school? Wat voor proefjes doen ze en waarom is het belangrijk dat de school hier aandacht aan schenkt? Ouders hebben vaak geen idee. Daarom ontwikkelen Cedin, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen een serie ouderbijeenkomsten om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van wetenschap-  en techniektalenten van kinderen.

Ouders spelen een belangrijke rol in het herkennen en stimuleren van talenten bij hun kinderen. Op scholen is er steeds meer aandacht voor Wetenschap & Techniek. Als de ouders en de school gaan samenwerken worden kinderen nog beter gestimuleerd in het ontwikkelen van hun talenten. Cedin, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen stelden zichzelf de vraag hoe ouders betrokken kunnen worden bij de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in Wetenschap en techniek en welke hulpmiddelen scholen daarbij kunnen gebruiken.
Samen met een school werd er een serie ouderbijeenkomsten en ouderhulpkaarten ontwikkeld. Ouders kregen informatie over wat hun kind leert op school (op film), deden zelf ervaring op met proefjes en leerden hoe ze talenten bij hun kinderen kunnen herkennen en stimuleren. Om thuis aan de slag te gaan konden ouders het boek ‘Owie en het geheime ding’ lenen, met een bijpassende ouderkaart.

Dit project is afgerond. Boeken zijn niet meer verkrijgbaar.

 

Deelnemende organisaties