Stichting OPO Furore is het schoolbestuur voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Smallingerland. De stichting omvat zesentwintig basisscholen. Ons credo luidt:  “Jong leren door prima onderwijs met accent op talent”.
De aankomende schoolplanperiode (2015-2019) is voor onze scholen aanleiding om zich op hun onderwijsinhoudelijk aanbod  te bezinnen. Wetenschap en Techniek kan onderdeel van dit aanbod zijn. Aan de scholen de uitdaging om elementen van wetenschap en techniek in haar onderwijsaanbod op te nemen.  In  samenwerking met  ondermeer Bètapunt Noord  hopen wij onze  ambities op het gebied van Wetenschap en Techniek te realiseren.