Onderwijsgroep Primus bestaat uit dertien basisscholen die worden bezocht door elfhonderd kinderen. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een wereld vol wetenschap en techniek, kunst en cultuur, ondernemen en onderzoeken. We helpen hen de talenten die zij bezitten verder te ontwikkelen en in te zetten. Wij stimuleren nieuwsgierigheid, willen weten, willen begrijpen en willen verbeteren bij al onze leerlingen.
Dit doen wij door:
  • Het stimuleren van de eigen creativiteit van leerlingen door wetenschap en techniek te verbinden met kunst- en cultuuronderwijs en (ambachtelijk) ondernemen.
  • Het ontwikkelen van scheppend vermogen en zeggingskracht van de kinderen.
  • Kinderen te laten werken en praten over belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, voeding, gezondheid, mobiliteit en nieuwe technieken. Tevens gaat het om kennis en vaardigheden die nodig zijn om verstandig te handelen en gebruik te maken van apparaten, producten en processen in het dagelijks leven van onze hoogtechnologische samenleving.

Bètapunt Noord kan ons op verschillende manieren ondersteunen om onze ambities waar te maken.