Cedin levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen in onze samenleving. Wij zijn er voor professionals, maar ook voor ouders. Wat we ook doen, in alles staan kinderen centraal. Wij willen ons inzetten voor de ontwikkeling van bèta-talent in het primair onderwijs.