Stichting Bijeen is de centrale organisatie van de veertien openbare basisscholen in de gemeente Hoogeveen. Het openbaar onderwijs werkt samen om te komen tot GEWOON GOED ONDERWIJS. Het logo legt uit wat de uitgangspunten zijn. De honingbij staat voor liefdevolle aandacht, het waarderen van elkaars verschillen en de praktische invulling van waarden en sociale competenties: Op zoek naar wat ons bindt, niet wat ons scheidt!
Een ondernemende onderzoekende houding stimuleren staat voorop.
Alle veertien openbare basisscholen in de gemeente Hoogeveen vallen onder Stichting Bijeen. Met veertien locaties, honderdvijftig leerkrachten en ruim vijftienhonderd leerlingen is Bijeen een sterk antwoord op de veranderingen die binnen het onderwijs plaats vinden.