Volgens een artikel in het AD van 24 september 2019 is het niet best gesteld met de digitale kennis van basisschoolleerlingen. Leerkrachten schatten de digitale geletterdheid van hun leerlingen op een 4,9. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel leerkrachten niet de noodzaak voelen om de digitale kennis en vaardigheden van hun leerlingen naar een hoger plan te tillen.

Online goede en betrouwbare informatie vinden is voor veel leerlingen lastig. Ook kunnen ze de computer niet goed inzetten om problemen op te lossen. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim vijfduizend leerkrachten, ict-coördinatoren, schooldirecteuren en schoolbestuurders, dat werd uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in opdracht van ECP, Platform voor de Informatiesamenleving. 

Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker. Het gaat daarbij om kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken in een samenleving die steeds verder digitaliseert. Op veel scholen komt digitale geletterdheid wel aan bod. Ongeveer 70% van de ondervraagde personen zegt in één of meerdere vakken aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Maar vaak ontbreekt een planmatige aanpak.

Redenen voor leerkrachten om geen prioriteit te geven aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij hun leerlingen hebben te maken met een overvol lesprogramma en een gebrek aan eigen kennis.

Bètapunt Noord helpt scholen bij het opzetten van een leerlijn programmeren. Hiervoor is de Kieswijzer programmeren ontwikkeld. Met deze digitale tool kunnen scholen, op basis van bestaande lesmaterialen rond programmeren, hun eigen leerlijn bouwen.

 

Gerelateerde artikelen

‘Kinderen scoren 4,9 voor hun digitale kennis’

‘Basisscholen voelen noodzaak om digitale geletterdheid leerlingen te vergroten’

‘Kinderen hebben meer digitale les nodig’