In schooljaar 2018-2019 konden scholen met innovatieve ideeën op het gebied van wetenschap en technologie gebruikmaken van de regeling ‘Innovaties in de klas’. Het aan te vragen bedrag per school was maximaal 4.000 euro.

Met deze regeling beoogde Bètapunt Noord scholen te ondersteunen die op het gebied van W&T:

  • of samenwerking zoeken met het voortgezet onderwijs
  • of samenwerking zoeken met bedrijven
  • of relaties leggen met wereldoriëntatie, basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen), of computational thinking (bijv. programmeren)
  • of wetenschap en techniek in de onderbouw van de basisschool willen versterken

Er werden veel mooie plannen ingediend. Van veertien scholen is de aanvraag gehonoreerd. Het betrof zes scholen uit Friesland, drie scholen uit Groningen en vijf scholen uit Drenthe.

Voorbeeld uit de praktijk: OBS De Vuurvlinder en CBS de Wâlikker 

Op OBS De Vuurvlinder in Appingedam staat techniek hoog op de agenda. De school deed een aanvraag om de doorgaande lijn binnen het W&T-onderwijs verder te versterken. De school is van mening dat les in W&T een goede manier is om de creatieve ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Maar ook met het oog op de toekomst vindt men wetenschap en technologie van belang, aangezien het een steeds groter deel van ons leven bepaalt. Daarom staan technieklessen op het rooster voor alle groepen.

De school maakt actief gebruik van de Techniektorens. De groepen 5 t/m 8 gaan elke dinsdag- en donderdagmiddag naar het technieklokaal waar de leerlingen aan de slag gaan met allerlei onderwerpen uit de techniek en technologie. De kinderen leren werken met gereedschappen en maken kennis met o.a. mechanica, elektronica en houtbewerking. Ook is er aandacht voor digitale vaardigheden. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 krijgen les in Tinkercad en Cura, ontwerpprogramma’s waarmee leerlingen leren hoe ze zelf de 3D-printer kunnen bedienen.

Daarnaast is er op De Vuurvlinder aandacht voor programmeren. In de onderbouw werken de leerlingen met Bee bot. In de middenbouw gaan ze verder met Dash en Dot. De leerlingen van groep 7 en 8 leren programmeren met Ev3, mindstorms, Arduino en Scratch. Ieder jaar doet de school mee aan First Lego League.
De technieklessen op De Vuurvlinder worden voor een belangrijk deel verzorgd door een club van enthousiaste vrijwilligers.

CBS de Wâlikker maakte afgelopen jaar een ‘reis’ om tot een werkbaar beleid voor W&T te komen. Talentontwikkeling heeft op de school de aandacht en wetenschap en technologie past heel goed in de ambitie van de school om talenten van kinderen optimaal tot hun recht te laten komen.

Een gesponsorde techniekrobot die de school cadeau kreeg, in combinatie met alle digitale ontwikkelingen waar mensen dagelijks mee worden geconfronteerd, bleek de trigger om het W&T-aanbod nu eens goed op de rails te zetten.

De school stelde een actieplan op rond het onderwerp Computational Thinking. W&T werd toegevoegd als onderdeel binnen het schoolplan, leerkrachten brachten tijdens een studiedag een bezoek aan het Innovatorium in Stiens, er werden materialen aangeschaft voor gebruik in de klas en in maart 2019 werd er in alle klassen een project rond Computational Thinking uitgevoerd. Ook de ouders werden daarbij betrokken via een inloopochtend waarbij de kinderen hun ouders lieten kennismaken met Computational Thinking.