Op 19 juni a.s. organiseert de pabo van NHL Stenden Emmen het Science Event STEAM. Van 14.00 uur tot 17.00 uur bruist het van demonstraties en nieuwe ideeën waarmee het W&T-onderwijs in de klas een stevige boost kan krijgen. Het is een middag vol W&T-inspiratie voor leerkrachten en directeuren uit het basisonderwijs, medewerkers van schoolbesturen, medewerkers kinderopvang, lerarenopleiders, pabo-studenten en andere belangstellenden.

Wat is STEAM?

STEAM is een manier om wetenschap en techniek te integreren in het lesprogramma op de basisschool. Niet door W&T als vak op het lesrooster te zetten, maar door W&T aan te bieden in samenhang met andere vakken. De afkorting staat voor Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. Denken wordt verbonden met doen en het vertrekpunt van iedere STEAM-activiteit is de nieuwsgierigheid van de leerlingen.

Studenten met een Wetenschap & Technologie profiel geven deze middag demonstraties. Bezoekers kunnen kennismaken met een uitgebreid assortiment lesmateriaal (dat ook uitgeleend kan worden) zoals Virtual Reality, Drone, Ozobot, Inobot, Pro-Bot, 3D-printer, MaKey-Makey, Microbit en Uaro. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelf met materialen te experimenteren. Bijvoorbeeld met de waterplant of met 720º video.

Locatie

NHL Stenden Emmen
Van Schaikweg 94
Emmen