Nobelprijswinnaar Ben Feringa wordt vaak gevraagd voor het geven van workshops of lezingen. Ook door de KinderUniversiteit die hem vroeg om tijd vrij te maken in zijn drukke programma om langs te komen op de pabo in Emmen. Ben Feringa doet verslag van de dag…

Vragen voor Ben

‘Die kinderen willen van alles van me weten. Leuk joh. En toen ik vertelde dat ik hier uit de buurt kwam kon het niet meer stuk. Enthousiast dat ze zijn. Vast allemaal nieuwe Nobelprijswinnaars hier!
Ze doen ook goed mee met het college. Ik gebruik allerlei voorbeelden die heel herkenbaar voor ze zijn. Een motor in een nano-auto zegt ze misschien niet zoveel, maar als ik het heb over Max Verstappen begrijpen ze vast wel wat ik bedoel.’

‘Oef, de pers is ook uitgenodigd. Daar had ik niet op gerekend. Nu moet ik weer allemaal ingewikkelde vragen beantwoorden. Nou ja, het is voor het goede doel: Wetenschap & Technologie promoten in mijn geboorteregio.’

‘Die kinderen zijn schatjes hoor. Ze ‘eten uit mijn hand’ als het ware. Zo lief. En zo nieuwsgierig! Ze willen van alles van me weten. Nou, ik vertel graag over mijn werk, ook aan kinderen. En dat merken ze. De ene na de andere vraag vuren ze op me af.’

Workshops STEAM

‘De studenten van de pabo gaan in workshops de kinderen laten verwerken waar ik over verteld heb. Dat is mooi. Zo sluiten alle programma-onderdelen op elkaar aan. Dat hebben de docenten van die studenten toch maar even mooi voorbereid! Die hebben een compleet STEAM-atelier (W&T noemen ze daar STEAM, wat staat voor Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) tot hun beschikking waarin ze samen met de studenten onderwijs op het gebied van Wetenschap & Technologie vormgeven. En dat hebben ze goed gedaan want de studenten weten heel goed waar ze mee bezig zijn.’

Engineering & Arts

‘Er zijn studenten die met de kinderen onderzoek doen naar elektrische energie. Ze kijken hoe je dat in de toekomst kunt inzetten om duurzaam te kunnen verplaatsen. Daarvoor hebben de kinderen een kabelbaan ontworpen. Dat is mooi. Met een kleine hoeveelheid energie kun je heel veel mensen over een grote afstand vervoeren. Een mooie klus op het gebied van Engineering en Arts.’

‘Een andere groep heeft met de kinderen de mogelijkheden van windenergie onderzocht. Ook mooi, want de wind waait hier heel erg vaak. Met tegenwind kun je niet veel, maar met wind mee kom je razendsnel vooruit (als je stroomlijn maar goed is). Vormgeving, Arts, is hier heel belangrijk. Zeilauto’s racen over de weg en zeilboten doorklieven de golven. Ik doe nog even een wedstrijdje met een leerling welke zeilauto het snelste gaat.’

Technology

‘Er wordt ook gewerkt aan Technology. Er zijn namelijk groepen die onderzoeken hoe je zonne-energie kunt inzetten. Dat is mooi en duurzaam! De zon schijnt vaak, gratis. En als je zonder veel afvalstoffen die zonne-energie kunt benutten …

De zonnebootjes varen al bij een beetje zon! Mooi hoor.
 Heel duurzaam.

Een andere groep werkt aan magnetische energie en laat zien hoe je voertuigen in beweging kunt brengen door magnetische kracht te gebruiken. Ze hebben een voorbeeld van een magneetzweeftrein gemaakt. Mooi hoor!
En de magneetauto’s worden voortbewogen door magneten. Schone energie!’

Science

‘In een andere ruimte is een groep bezig met de eigenschappen van chemische energie. Dat is Science! De chemische energie uit een zuur-base-reactie maakt dat een raket de lucht in geschoten wordt! Mooie effecten en de kinderen zijn zelf diep onder de indruk van de krachten die vrijkomen. Eerst lukt het niet zo. Het verste wat ik heb gezien is 4 m. maar later, bij de eindpresentatie op het podium vertellen de leerlingen vol trots dat ze de raket 9 m weg hebben geschoten. Een andere groepje heeft na wat advies van mijn kant bijna een gat in het plafond geschoten …’

‘En dan is er nog een groep die al die vormen van energie van dichtbij bekijkt met een heel handige microscoop die de beelden direct op een laptop of een digibord toont. Moderne Technologie dus. Dat is mooi, want iedereen kan meekijken! De studenten zijn zelf ook verbaasd als ze zien met welke ideeën de kinderen zelf komen. Daar gebeurt heel wat op het gebied van W&T! Zelfs de cellen in een plant waar fotosynthese plaatsvindt zijn goed zichtbaar en de kinderen kunnen er heel goed over vertellen.

Leren voor een duurzame toekomst

‘Na afloop van al deze workshops laten de kinderen mij zien wat ze ontdekt hebben. Wat een mooie resultaten! Wat een prachtige leermomenten! De studenten van pabo Emmen hebben er heel goed voor gezorgd dat de kinderen die hier vandaag aanwezig waren veel hebben geleerd over duurzame vormen van beweging en energie voor de toekomst, hún toekomst.’

‘Het was een leerzame dag. Voor de kinderen zeker, maar ook voor de studenten. En … het was ook heel leerzaam voor mij! Nu ik zie hoe de kinderen plezier beleven aan experimenteren, hoe ze een hypothese opstellen en die vervolgens testen in een experiment en hoe ze van daaruit een vervolgexperiment ontwerpen, kan ik alleen maar blij zijn dat ik vandaag bij NHL Stenden hogeschool – pabo Emmen mocht zijn!’

B. E. N. Feringa