Op 22 november 2018 organiseert Kennislab NOF een regionale conferentie rond het thema ‘Gelijke kansen – Bouwen aan Ambitie’. ‘We willen dat talenten bepalend zijn voor de kansen van jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, niet afkomst en achtergrond.’

De aanleiding voor deze conferentie is een pilot met zes basisscholen in Noord-Oost Friesland die het onderwijs een sterke impuls gaat geven. Deze pilot kent drie bouwstenen:

 1. Talentontwikkeling – de leerling
 2. Ambitiemodel – de maatschappij
 3. Ambitieroute PO-VO – de link tussen leerling en maatschappij

Met de pilot ‘Bouwen aan Ambitiescholen’ ontwikkelt Kennislab NOF het ondernemend gedrag van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Hun horizon wordt breder door dat zij in aanraking worden gebracht met verschillende beroepen. Onderzoekend leren staat centraal, zodat leerlingen de kans krijgen een leerroute te volgen die past bij hun talent.

Kennislab NOF werkt in deze pilot samen met de Stichting ROOBOL, Gemeente Achtkarspelen, VO Surhuisterveen, Dockinga College, Nordwin College, Piter Jelles en het (regionale) bedrijfsleven. Doel is om samen een de transitie te bewerkstelligen van ‘Waarom moet ik naar school’ naar ‘Welke kansen kan ik pakken’!

Deze conferentie is bedoeld voor leerkrachten, docenten, decanen, bestuurders, schooldirecteuren binnen het primair en voortgezet onderwijs. Ook medewerkers van gemeenten en bedrijven uit de regio zijn van harte welkom.

Programma

15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Opening
16.05 uur Luk Dewulf, pedagoog en talentcoach
Gelukkige en zelfverzekerde kinderen en jongeren, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kan je als ouder, leerkracht, opvoeder, begeleider… hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk in zijn. Want tenslotte is niemand perfect.
”
Wie is Luk Dewulf? Kijk op www.kiezenvoortalent.be
17.15 uur Inspirerende workshops (keuze bij aanmelding)
18.15 uur Afsluiting en buffet

 

Workshopsprogramma

 1. Talentontwikkeling door Luk Dewulf en Dineke Bakker
 2.  Bevlogen ondernemers/ professionals uit NOF
  Jos Blom (B&G Foodfactory) – Van ondernemend bankieren naar het maken van ijs
  Janny Reitsma (De 4 Elementen) Zorgondernemer – Kansen bieden voor iedereen
 3. Ambitiekaart po-vo: de route naar je eigen toekomst
 4. Best practices uit Bouwen aan Ambitie

Datum: donderdag 22 november 2018
Tijd: 15.30 uur
Locatie: Sense Dokkum
Hogedijken 18-2
9101 WV Dokkum