Op donderdag 7 juni jl. vond het eerste W&T-café op Drentse bodem plaats. In Tiendeveen organiseerden Stichting Bijeen en RSG Wolfsbos onder de naam ‘Techno 21’ dit café als opmaat voor de ‘Week van de Techniek’ in de provincie. Zo’n 90 leerkrachten, techniekcoördinatoren en leidinggevenden uit het basisonderwijs en docenten onderbouw uit het voorgezet onderwijs kwamen bij elkaar om kennis en ervaring rond wetenschap en techniek met elkaar te delen.

Toekomstgericht

 

Openingssprekers Cees Bijl, gedeputeerde van de provincie Drenthe en Cindy Bulten van Edu-motion benadrukten beide het belang van inbedding van W&T en ICT in het onderwijs. Mensen maken steeds vaker gebruik van technologie in hun dagelijks leven. In veel banen is technologie een factor van belang. In de toekomst zal dit proces van technologisering alleen maar versnellen. Daarom is het belangrijk om al jong met W&T en ICT in aanraking te komen. Kwaliteiten als flexibiliteit, het samen kunnen werken en een mindset van een leven lang leren zijn voor zo’n toekomst onmisbaar. W&T en ICT zijn voor het aanleren van de 21ste eeuwse vaardigheden prima middelen.

De rol van de leerkracht is daarbij volgens Cindy Bulten cruciaal. Deze verschuift van doceren naar begeleiden. De leerkracht hoeft (en kan) niet alles weten, maar dat is ook niet nodig. Hij of zij kan leerlingen wel stimuleren om op onderzoek uit te gaan en dit proces te begeleiden door de juiste vragen te stellen en samen met de leerlingen te reflecteren op werkwijzen en uitkomsten. Het enige dat er voor nodig is, is een beetje moed. Moed om los te laten en te focussen op het proces in plaats van het resultaat. You can do IT!, aldus Cindy Bulten.

 

Actieve workshops

 

Het tweede deel van het programma bestond uit twee workshoprondes. Bij PMOT konden allerlei robotjes en programmeertools getest worden. TechniekTalent.nu ging actief in gesprek met de aanwezigen over hun zienswijze om wetenschap en techniek te laten slagen in het (basis)onderwijs. Bij Yellow Ducks leerden bezoekers de eerste stappen van het werken met Milo, de programmarobot van Lego. Na een korte instructie doken de aanwezigen in hun Lego-sets om de robots op te bouwen. Groningen Programmeert gaf bezoekers inzicht in de ‘Kieswijzer Programmeren’ die zij ontwikkelden in samenwerking met de pedagogische academie van de Hanzehogeschool in opdracht van Bètapunt Noord. Deze interactieve kieswijzer geeft de gebruiker de mogelijkheid keuzes te maken in het aanbod rond computational thinking. Hierin zijn gebruikerservaringen opgenomen, die zelfs tijdens de workshop aangevuld worden door een aantal bezoekers. Cindy Bulten liet in haar workshop zien hoe je op eenvoudige wijze met programmeren in de eigen klas aan de slag kunt.

Tussen de twee workshoprondes door was er tijd om elkaar te ontmoeten bij het buffet en op de W&T-markt waar PMOT, Bètapunt Noord, 3D-Kanjers, Yellow Ducks, TechniekTalent.nu, de Maakotheek en OTIB hun producten en diensten presenteerden aan de bezoekers.

Organisatoren en deelnemers kijken terug op een geslaagde bijeenkomst vol inspiratie en praktische handvatten om direct toe te passen in de klas.

Ook interesse om als stichting of bestuur een W&T-café te organiseren?
Leg contact met één van de projectleiders van Bètapunt Noord om de mogelijkheden te bespreken.