In schooljaar 2018-2019 start Bètapunt Noord met een project computational thinking voor Drentse basisscholen. Computational thinking is een praktische vaardigheid waarbij creatief denken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen centraal staat. Deze vaardigheid wordt steeds belangrijker omdat veel van de huidige maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken dermate complex zijn dat zij niet zonder de hulp van computertechnologie opgelost kunnen worden.

Computational thinking is, naast ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden, onderdeel van het bredere domein ‘digitale geletterdheid’. Bètapunt Noord wil digitale geletterdheid op basisscholen stimuleren en de wisselwerking tussen onderwijs en bedrijven/experts bevorderen met als doel het onderwijs beter te laten aansluiten bij de arbeidsvraag vanuit het technische bedrijfsleven.

 

Lesmateriaal en scholingstraject

In de komende maanden zal er lesmateriaal ontwikkeld worden waar scholen in schooljaar 2018-2019 mee aan de slag kunnen. Ook wordt er een scholingstraject opgezet voor leerkrachten. Deze scholing is gedifferentieerd naar bouw om de inhoud zo goed mogelijk te laten aansluiten op de praktijk. Het is de bedoeling dat wat er in de training wordt geleerd direct toegepast kan worden in de klas.

Het project computational thinking is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Drenthe.