Vind je het belangrijk dat leerlingen zich de 21e eeuwse vaardigheden eigen maken en ben je ervan overtuigd dat digitale geletterdheid daarbij een belangrijke factor is? Dan heb je vast al eens gehoord van de vaardigheid computational thinking, ofwel het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen.

Een eerste stap in dat proces is leren begrijpen hoe een computer ‘denkt’. En daarvoor zijn programmeerlessen een handig middel. Het aanbod aan programmeerlessen voor de basisschool groeit in snel tempo. Maar hoe beoordeel je de kwaliteit van het aanbod en hoe weet je welke programmeerlessen het beste passen bij het onderwijs op jouw school?

Kieswijzer voor programmeeronderwijs

Om scholen bij hun keus te helpen heeft Bètapunt Noord, samen met leerkrachten en experts, een kieswijzer voor programmeeronderwijs samengesteld die is gebaseerd op daadwerkelijke ervaringen van leerkrachten die in de klas met de lesstof hebben gewerkt.

Kieswijzer nascholingstraject

Aan de kieswijzer is een nascholingstraject van drie bijeenkomsten verbonden, gericht op het opzetten van een beredeneerd aanbod aan programmeerlessen voor alle groepen in de basisschool. Het nascholingstraject start in september 2018.

Tijdens de eerste bijeenkomst leer je hoe je gefundeerd programma’s kunt kiezen voor de hele school. Je kunt deelnemen met je eigen team of met collega’s van andere scholen van jullie bestuur.

Daarna ga je tijdens twee bijeenkomsten aan de slag met één of twee programma’s per bouw. Je maakt filmpjes van je eigen lessen en wisselt die, met je ervaringen, uit in je eigen groepje. Op die manier leren de deelnemers van en met elkaar.

Deelname is gratis. Het aantal scholingstrajecten is vooralsnog beperkt. We hebben goede hoop dat Provincie Drenthe een groot aantal trajecten zal subsidiëren.

Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar anke.postma@betapuntnoord.nl of grietha.deboer@betapuntnoord.nl.