NEMO Sciencemuseum Amsterdam is op zoek naar basisscholen in krimpregio’s en/of met een hoog aantal gewichtenleerlingen om deel te nemen aan het EU-project Tinkeren. Tinkeren is een methodologie waarin elementen van onderzoekend en ontwerpend leren terug komen. Zo kun je op een laagdrempelige manier leerlingen enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. Hiermee krijgen leerlingen, leerkrachten en ouders een breder en positiever beeld van wetenschap en techniek.

Deelname aan het project is gratis voor scholen en geschikt voor groep 5 t/m 8. Per school worden twee leerkrachten getraind. Voor scholen in de noordelijke provincies wordt één centrale locatie geregeld.

De trainingen zullen gegeven worden in het schooljaar 2018/2019 en 2019/2020. De deelnemende leerkrachten volgen drie trainingen en komen met hun klas één keer naar NEMO in schooljaar 2019-2020. Het bezoek is gratis, vervoerskosten zijn voor rekening van de school.

Aanmelden en meer info

Bent u geinteresseerd maar komt u niet in aanmerking voor dit project? Neem dan contact op met Inge Knegt om vrijblijvend te informeren naar de mogelijkheden bij u op school.