Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Veranderingen in de samenleving vragen om een herziening van het curriculum. Het is tijd om het curriculum landelijk en in samenhang te actualiseren zodat we leerlingen die bagage mee kunnen geven die zij nodig hebben voor hun toekomst.

Onder de naam curriculum.nu is een start gemaakt met het ontwikkelen van bouwstenen voor nieuwe kerndoelen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Er zijn negen leergebieden gedefinieerd met voor ieder leergebied een ontwikkelteam. Deze teams worden begeleid door experts van SLO en een wetenschappelijk adviesgroep. De ontwikkelteams komen in 2018 vier keer bij elkaar. Na iedere sessie leveren ze een tussenproduct op met vragen en dilemma’s waar zij graag feedback op ontvangen van onderwijsprofessionals.

Help mee!

Wil jij meehelpen om de nieuwe kerndoelen en eindtermen vorm te geven? Geef dan feedback op de tussenproducten van het leergebied waar jij het meeste affiniteit mee hebt.
Eerste feedbackronde: 26 maart tot 25 april
Tweede feedbackronde: 4 juni tot 6 juli
Derde feedbackronde: 15 oktober tot 14 november

Feedback geven

De inbreng wordt gestructureerd verzameld t.b.v. het bespreken en besluiten door het ontwikkelteam. Je kunt op verschillende manieren feedback geven:

  • Rechtstreekse beantwoording van vragen op de website www.curriculum.nu
  • Je kunt feedback geven (bijvoorbeeld n.a.v. een bijeenkomst). Hiervoor is een formulier beschikbaar (vanaf half maart te vinden op www.curriculum.nu) dat je invult en verzendt naar info@curriculum.nu.