Onderwijsinnovatie, veel scholen zijn ermee bezig. Aan ideeën geen gebrek. Maar een nieuw idee implementeren is niet zo maar even gedaan. Daarvoor is doorzettingsvermogen nodig en in sommige gevallen ook geld. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuwe leermiddelen of scholing. Daarom lanceert Bètapunt Noord de regeling ‘Innovaties in de klas’.

Regeling Innovaties in de klas

Voor scholen die innovatieve ideeën hebben op het gebied van W&T introduceert Bètapunt Noord de subsidieregeling Innovaties in de klas. Voor Noord-Nederland is er € 30.000 beschikbaar. Scholen kunnen binnen deze regeling maximaal 4.000 euro aanvragen.

Met deze regeling beoogt Bètapunt Noord scholen te ondersteunen die op het gebied van W&T:

  • samenwerking zoeken met het voortgezet onderwijs samenwerking zoeken met bedrijven
  • relaties leggen met wereldoriëntatie, basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen), of computational thinking (bijv. programmeren)
  • W&T in de onderbouw van de basisschool willen versterken

Scholen die in aanmerking willen komen voor deze regeling:

  • tonen aan dat W&T is geïmplementeerd in het schoolprogramma (bijvoorbeeld middels bewijsstukken als citaat uit schoolplan en/of samenvatting plan van aanpak);
  • matchen het aangevraagde bedrag met een gelijk bedrag (in euro’s, uren of een combinatie daarvan) en sturen een begroting en een toelichting mee waaruit blijkt hoe het subsidiebedrag zal worden ingezet. (Bijvoorbeeld: aanschaf materiaal, ontwikkeling, scholing, excursies of een combinatie van verschillende activiteiten);
  • implementeren de nieuwe aanpak uiterlijk in schooljaar 2018/2019;
  • zorgen dat de nieuwe aanpak breed gedeeld wordt middels een presentatie tijdens een BPN W&T-café en een nieuwsbericht op de website van de school.

Aanvraag insturen

Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 16 april 2018. Alle scholen ontvangen voor 4 juni 2018 bericht over een toe- of afwijzing. U kunt de aanvraag per e-mail sturen naar: secretariaat@betapuntnoord.nl, onder vermelding van Regeling innovaties in de klas.

Aanvraagformulier Regeling Innovaties in de klas (Word-document)
Aanvraagformulier Regeling Innovaties in de klas (PDF-document)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinatoren van Bètapunt Noord:
Grietha de Boer (coördinator Groningen), grietha.deboer@betapuntnoord.nl
06 531 61 836
Helmar Rouwenhorst (coördinator Drenthe), h.rouwenhorst@betapuntnoord.nl
06 482 50 285
Anke Postma (coördinator Friesland), anke.postma@betapuntnoord.nl
06 127 43 321