Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidings­niveau van zijn ouders of hun financiële middelen.

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Ook de OESO signaleerde in 2016 dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan.

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren.

Om daar wat aan te doen is er vanuit het Actieplan Gelijke Kansen subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Door samenwerkingsverbanden tussen basisscholen en middelbare scholen te stimuleren, wordt gestreefd naar juiste en passende adviezen voor het vervolgonderwijs.

Hoogte subsidie
Per aanvraag is voor maximaal 124 deelnemers subsidie beschikbaar met een maximum van € 124.000 per doorstroomprogramma. In 2017 is € 4.750.000 beschikbaar. De subsidie voor 2018, 2019 en 2020 wordt later gepubliceerd op de site van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 1 oktober 2017.

Lees meer over deze regeling