Voor basisscholen in de provincie Groningen ontwikkelde Veiligheidsregio Groningen het lesprogramma ‘Aardbevingenwijzer’. Dit programma maakt leerlingen wijzer over wat ze kunnen doen voor, tijdens en na een aardbeving.

Lesprogramma Aardbevingenwijzer

Het lesprogramma gaat over aardbevingen en gaswinning in de provincie Groningen en heeft als doel om het gevoel van veiligheid bij kinderen te vergroten. Dit gebeurt met aansprekende lessen over wat kinderen kunnen doen voor, tijdens en na een aardbeving. Informatieve lessen met veel doe-activiteiten over gaswinning en aardbevingen met aandacht voor de psychosociale kant. Het gehele programma bestaat uit 27 lessen, is bruikbaar in elke groep en kosteloos. De lesmaterialen zijn online beschikbaar via www.aardbevingenwijzer.nl. Deze website bevat onder andere lesmaterialen, instructiehandleidingen, video’s en ook informatie voor ouders. Het programma is modulair of als serie te geven en bovendien vakoverstijgend.

Samenwerking

Bij de ontwikkeling van het lesprogramma is nauw samengewerkt met ondermeer de GGD, de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen, Klassewijzer en drie basisscholen in de provincie Groningen.

Aanmelden

Basisscholen in de provincie Groningen kunnen zich aanmelden op de website van Aardbevingenwijzer en een voorlichting aanvragen. Na de voorlichtingsbijeenkomst kunnen zij gebruikmaken van het lesprogramma.

Bekijk de folder Aardbevingenwijzer voor meer informatie over het lesprogramma.