Lesmateriaal Techniek, Talent en Energie

Lesmateriaal Techniek, Talent en Energie

Het programma Techniek, Talent en Energie bestaat uit spannende lessen voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Voor de groepen 1/2 en 3/4  zijn er per groep vier lessen en een voorleesboek waarin de thema’s energie en duurzaamheid op speelse manier zijn verwerkt.  Voor groep 5 t/m 8 zijn er per groep tien lessen die de kinderen in aanraking brengen met de verschillende aspecten van energie. Van energie in je lijf , stroomkringen, energie van de zon, magnetisme en duurzaam gebruik van energie, tot de manier waarop het energiedistributienetwerk in ons land is vormgegeven.

Via het onderwerp energie maken de leerlingen kennis met wetenschap en technologie. Scholen die deelnemen aan dit project voldoen daarmee aan de eisen die gesteld worden aan onderwijs in wetenschap en techniek.

Proeflessen
Wilt u het materiaal eerst testen voordat u besluit of u gaat deelnemen aan Techniek, Talent en Energie? Voor iedere groep is er een proefles beschikbaar. Ook kunt u een overzicht van de lessen raadplegen om u een beeld te vormen van de lesstof die tijdens het programma aan bod komt.

Overzicht lesstof
Proeflessen

Wilt u met uw school deelnemen aan het programma Techniek, Talent en Energie? Dan kunt u zich opgeven via de programmasite.

Heeft u zich aangemeld maar heeft u vragen over de bijbehorende trainingsbijeenkomsten dan kunt u via e-mail contact opnemen met Lisette Schrage, coördinator TTE. Telefonisch kunt u haar bereiken op nummer 050-5955518.

Naar het lesmateriaal