Over Bètapunt Noord

Over Bètapunt Noord

Bètapunt Noord is hét W&Tregionetwerk voor basisscholen in Noord-Nederland. Scholen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe die in de klas aan de slag willen met wetenschap en techniek helpen wij met informatie, advies en begeleiding.

Twintig schoolbesturen, één universiteit, drie hogescholen en twee onderwijsbegeleidingsdiensten zetten zich sinds 2012, onder de naam Bètapunt Noord, in voor de toekomst van de kinderen in Noord-Nederland. Bètapunt Noord geeft samen met scholen en bedrijven via de Techniekagenda Noord-Nederland uitvoering aan de afspraken uit het Techniekpact 2020

Iedereen is talentvol, mits talentvol benaderd
Wij werken vanuit de visie ‘Iedereen is talentvol, mits talentvol benaderd’. Dat geldt voor al onze doelgroepen: kinderen, leerkrachten, ouders en schoolbestuurders. Door kennis te delen over talentontwikkeling, scholing, coaching en begeleiding bouwen we samen aan een krachtige en rijke leeromgeving voor alle kinderen. Zo willen we een nieuwsgierige en onderzoekende houding stimuleren bij onze leerlingen en alle kinderen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en optimaal te benutten.
Scholen die werk willen maken van wetenschap en techniek kunnen contact opnemen met de coördinatoren van Bètapunt Noord.