Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen of om een inschrijving te verwezenlijken. Voordat wij persoonlijke informatie via het internet verzamelen, zullen wij u hier in alle gevallen eerst over informeren.

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. Deze gegevens zijn bedoeld voor statistieken en niet om informatie te verzamelen over individuen. Echter in geval van misbruik kunnen deze gegevens gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien de wet dit vereist. U kunt op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. De inhoud van de website wordt daarom regelmatig bijgewerkt. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bètapunt Noord is niet verantwoordelijk voor de informatie op webpagina’s die zijn gekoppeld met externe hyperlinks. Bètapunt Noord aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze webpagina.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij streven ernaar om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
 Het auteursrecht op deze website berust bij Bètapunt Noord of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bètapunt Noord. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Bètapunt Noord.

Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, kunt u contact opnemen met info@betapuntnoord.nl.