Leraren, schoolleiders en schoolteams kunnen meewerken aan een vernieuwd curriculum. Samen met Curriculum.nu kun je meedenken over de toekomst van het onderwijs. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO. Het project start in het nieuwe schooljaar na de zomervakantie met de werving van leraren, schoolleiders en scholen om mee te doen. Ben je geïnteresseerd? Houd dan de website van Curriculum.nu in de gaten..